Verzenden & Retourneren

1. Levering , leveringstermijnen en verzendkosten

 • Onze producten worden geleverd via Bpost
 • Voor bestellingen in België boven €150,00 inclusief BTW nemen wij de verzendkosten voor onze rekening. Voor bestellingen in België onder €150,00 inclusief BTW zijn de port- & administratiekosten ten laste van de koper; België  vaste kost van €12,50 incl. BTW. 
 • De koper zal de ondernemer binnen de 24u op de hoogte brengen bij beschadiging en eventuele niet ontvangst van de goederen.
 • Klachten dienen per aangetekend schrijven toe te komen bij de verkoper binnen de 8 dagen na levering. Wanneer gebreken van de koopwaar erkend worden, kan dit alleen aanleiding geven tot vervanging, en niet tot schadevergoeding.
 • Leveringen worden gedaan op het leveringsadres dat de koper opgeeft in zijn bestelling. Producten worden ook enkel geleverd in de landen die vermeld staan in ons overzicht van de verzendkosten.
 • We stellen alles in het werk om je bestelde, voorradige producten snel te verzenden.
 • De verkoper zal naar best vermogen de aangeduide leveringstermijnen respecteren. Deze termijnen worden nochtans slechts opgegeven ten indicatieven titel. In geen enkel geval heeft de koper recht op een schadevergoeding voor het overschrijden van de leveringstermijn.

2. Terugneming en terugbetaling

 • Indien de koper wenst af te zien van de aankoop na levering, dient hij de ondernemer daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen via mail, info@maniepiedi.be binnen de 5 dagen na aankoop.
 • Het product dient dan terug gezonden te worden naar Instituut Mani E Piedi, Oostendestraat 26, 8620 Nieuwpoort, België. De producten dienen nog steeds verpakt te zijn in hun originele verpakking (zowel karton als plastiek).
 • De verzendkosten voor terugzending van producten van de koper naar de ondernemer zijn steeds voor rekening van de koper.
 • Bij ontvangst van de teruggezonden producten zal de originele verpakking gecontroleerd worden en indien er geen beschadigingen zijn, zal het verschuldigde bedrag terug overgemaakt worden aan de koper via dezelfde rekening waarmee de betaling gebeurde bij de bestelling.
 • Bij beschadiging van de verpakking zal de koper op de hoogte gebracht worden via mail door de ondernemer. De koper kan dan geen beroep doen op terugbetaling van de producten. De producten zullen dan gedurende 14 dagen ter beschikking blijven van de koper bij Instituut Mani E Piedi, Oostendestraat 26, 8620 Nieuwpoort of op vraag van de koper terug overgemaakt worden naar het leveringsadres mits het eerst opnieuw betalen van de verzendkosten door de koper aan de ondernemer.